Hotele

Środki zakwaterowania na terytorium BRESTVISAFREE:

 1. Hotel «Hermitage»
 2. Hotel «Bug»
 3. Hotel «Intourist»
 4. Hotel «Vesta»
 5. Hotel «Silver Thaler»
 6. Hotel «Belarus»
 7. Hotel «Stroitel»
 8. Hotel «The Seagull»
 9. Hotel «Youth»
 10. Hotel «Molodozhnaya»
 11. Hotel «Energia»
 12. Hotel «Beltamozhservis-Brest»
 13. Hotel «Five Ring»
 14. Hotel «Akvatel»
 15. Hotel «Idea-studio»
 16. Mini-hotel «Welcome Brest»
 17. Motel «Old city»
 18. Hostel «Gogol»
 19. Hostel «Brest Central»
 20. Hostel «Dream House»
 21. Hostel «Good morning»
 22. Hostel BVT

Środki zakwaterowania na terytorium GRODNOVISAFREE:

 1. Hotel «Slavia»
 2. Hotel «Semashko»
 3. Hotel «Neman»
 4. Hotel  «Kronon Park Hotel»
 5. Hotel «Tourist»
 6. Hotel «Omega»
 7. Hotel «Belarus»
 8. Hotel «Drive-hotel»
 9. Hostel «Kip Town»
 10. Hostel «Sarmatia»
 11. Hostel «Rubanovka 98»
 12. Hostel «Old bridge»
 13. Hostel «Hello Grodno»